การประกันสินค้า

ขั้นตอนวิธีการส่งเคลมสินค้า Nintendo กับศูนย์ Service

  1. ติดต่อที่ Call center จันทร์-อาทิตย์ 09:00-18:00 น.
  2. เจ้าหน้าที่จะขอเช็ค Serial พร้อมใบเสร็จรับเงิน
  3. เจ้าหน้าที่จะขอ Email เพื่อส่ง Google doc ให้ลูกค้ากรอกรายละเอียดในการรับสินค้าและส่งสินค้าคืน (ต้องเป็นที่อยู่เดียวกัน) โดยให้แนบหลักฐาน Upload เข้าระบบ
  4. หลังจากกรอกเอกสารส่งเรียบร้อย จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อทางโทรศัพท์ ภายใน 3 วันทำการ เพื่อรับสินค้าเข้าศูนย์ Service
  5. กรณีสินค้าเข้าเงื่อนไข ทั้งแบบมีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย ทางเจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งลูกค้า ในกรณีมีค่าใช้จ่ายลูกค้าต้องทำการชำระเงินก่อนทางศูนย์จึงจะดำเนินการขั้นตอนเปลี่ยนอะไหล่ให้กับสินค้า
  6. เมื่อซ่อมเสร็จแล้วทางเจ้าหน้าที่จะมีการโทรแจ้งลูกค้าก่อน และนัดวันจัดส่งคืนสินค้า